नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रका कुरा

आर्थिक वृद्बिदर: ५.८४%  प्रतिव्यक्ति आय  : १३८१ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण : रु.६३११० प्रतिव्यक्ति रुख…

GK Set-4

GK Set-3

GK Set-2

GK Set-1