Public Management-1

57
Created by Sanjaya

Public Management

Public Management-1

1 / 7

Category: Public Management

1. कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थापना गरिएका संघसंस्थाहरू जहाँबाट नियमित एवं भैपरी आउने कार्य सञ्चालन हुन्छ, त्यस स्थालाई के भनिन्छ?

2 / 7

Category: Public Management

2. निजामती सेवा ऐन, २०४९ कहिलेदेखि लागू भएको हो?

3 / 7

Category: Public Management

3. तलको कुन भनाइ सही छ/ छन् ?

१. सरकारी आय र व्ययको अनुमानिक विवरणलाई सरकारी बजेट भनिन्छ।
२. यो सरकारको वार्षिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम हो।

4 / 7

Category: Public Management

4. सरकारले जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पूरा गर्ने सन्दर्भमा के कस्तो तरिका अपनाई सुविधा प्रदान गर्ने गर्दछ?

5 / 7

Category: Public Management

5. व्यवस्थापन भनेको व्यवस्थापकले के गर्दछ हो । यो परिषाषा कसको हो ?

6 / 7

Category: Public Management

6. सार्वजनिक बडापत्र भनेको के हो ?

7 / 7

Category: Public Management

7. सामान्यतया मानवीय मूल्य मान्यता भन्नाले के बुझिन्छ ?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments